ارتوسرجری

جراحی فک

جراحی فک جراحی فک نوعی از جراحی های زیبایی است که با هدف اصلاح ناهنجاری های استخوان های فک و صورت انجام می گیرد. عمل فک یا جراحی ارتوگناتیک مخفف ارتو به معنی صاف کردن و گناتیک به معنای فک می باشد. زمانی که ناهنجاری فک و دندان ها به حدی باشد که با ارتودنسی […]